item(s) -
Subtotaal :

Er bevinden zich momenteel geen items in uw winkelwagen.

Items toevoegen

Algemene voorwaarden

 UITTREKSEL VAN ONZE VERKOOPSVOORWAARDEN

Klachten betreffende onze zending moeten schriftelijk binnen de acht dagen na aflevering van de goederen ingediend worden om aanvaardbaar te zijn. Na deze termijn weigeren we elke verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden uw bestelling onder voorbehoud de goederen te factureren aan de prijs in voege op het ogenblik van de levering. Elke factuur die zonder geldige reden binnen de 30 dagen na de vervaldag onbetaald blijft, zal met 20% verhoogd worden (met een minimum van 75 €) en met een verwijlintrest van 15%. Deze verhoging wordt zonder voorafgaande verwittiging toegepast en is van rechtswege verschuldigd. Alle geleverde goederen zijn onze onvervreemdbare eigendom tot integrale betaling. In geval van niet betaling moet de waar teruggegeven worden en bewaren wij de eventuele voorschotten als schadevergoeding. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Gent bevoegd. De goederen reizen op risico van de bestemmeling, ook in geval van franco verzending. De wanbetaling van een wissel, een mindering-betaling of van de prijzen op de kontrakten, maken van rechtswege de volledige schuld onmiddellijk eisbaar. Alle zegelkosten, agio’s en bankkosten met betrekking tot wissels en accepten zijn ten laste van de betrokkene. Het feit dat we aanvaarden of niet aanvaarden wissels op onze klanten trekken, vormt geen afwijking van onze keuze van bevoegdheid, noch betekent ze vernieuwing van de schuldvordering. Wanneer een van de door ons verkochte producten bij zijn normaal gebruik of plaatsing faalt of de oorzaak is van schade, kunnen wij op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden indien wij niet betrokken waren bij de studie nopens het gebruik van het betrokken product.